การเปลี่ยนแปลง

posted on 26 Sep 2009 11:37 by digitalrain

การเปลี่ยนแปลงของชีวิต...

 

เริ่มต้นขึ้น ด้วยเหตุผล 2 ประการ

 

...หนึ่ง...เราเปลี่ยน..

...สอง...รอบข้างเราเปลี่ยน..

Comment

Comment:

Tweet

เวลาที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนเดิม
แต่อะไร ๆ รอบข้างเปลี่ยนไปนี่ มันดูแย่นะ

แต่ถ้าเป็นเรื่องของก่ารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เราก็ควรจะเปลี่ยนด้วยใช่ไหมล่ะ ^^

#3 By Innocent on 2009-10-01 14:31

ถูกต้องเลยค่ะ

การเปลี่ยนแปลงที่ดีก็ควรเริ่มจากตัวเราค่ะbig smile big smile big smile

#2 By Spicy NP on 2009-09-26 11:51

การเปลี่ยนแปลงคือนิรันทร์ ^^